POLITYKA JAKOŚCI

„Dostarczamy wyroby wysokiej jakości, bez wad i na czas…”

TMRubber kładzie szczególny nacisk na osiąganie wysokiej jakości wyrobów, przy wysokiej jakości obsługi klientów, tak aby obok atrakcyjnej ceny były to główne powody wyboru nas jako partnera do współpracy.

Działania nasze podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań naszych klientów działających na rynku międzynarodowym. TMRubber dąży do osiągnięcia pełnego zadowolenia klienta oferując pełne wsparcie w zakresie doradztwa w doborze odpowiedniego materiału jak również pomoc przy konstrukcji i wykonaniu form.

Cały czas pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem naszego Systemu Zarządzania Jakością. W prace te zaangażowana jest nie tyko kadra kierownicza, lecz wszyscy nasi pracownicy.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide