JAKOŚĆ

„Dostarczamy wyroby wysokiej jakości, bez wad i na czas…”

TMRubber kładzie szczególny nacisk na osiąganie wysokiej jakości wyrobów, przy wysokiej jakości obsługi klientów, tak aby obok atrakcyjnej ceny były to główne powody wyboru nas jako partnera do współpracy.

Działania nasze podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań naszych klientów działających na rynku międzynarodowym. TMRubber dąży do osiągnięcia pełnego zadowolenia klienta oferując pełne wsparcie w zakresie doradztwa w doborze odpowiedniego materiału jak również pomoc przy konstrukcji i wykonaniu form.

Cały czas pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem naszego Systemu Zarządzania Jakością. W prace te zaangażowana jest nie tyko kadra kierownicza, lecz wszyscy nasi pracownicy.

„Ciągłe doskonalenie jest gwarancją sukcesu…”

W roku 2004 wdrożyliśmy system zarządzania jakością oparty na wymaganiach ISO 9001. Jego zgodność była systematycznie sprawdzana i potwierdzana certyfikatami jednostki certyfikującej BSI Management System.

W roku 2015 firma TÜV NORD dokonała certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych zgodnie z PN EN ISO 13485, oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN EN ISO 9001.

Nasze dążenia do podnoszenia jakości dotyczą nie tylko bezpośrednio jakości wyrobu, lecz praktycznie całej sfery życia Firmy, w tym bezpieczeństwa pracy i oddziaływania na środowisko w którym żyjemy. Dlatego rozpoczęliśmy również prace nad wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001.

 

ISO 13485